Beleid

Eiland marlyne B.V. gaat er vanuit dat ieder kind uniek is en dat het zich ontwikkelt op zijn eigen manier, op basis van aanleg, binnen de mogelijkheden die hem daartoe worden aangeboden. De omgeving en de wisselwerking tussen kinderen en volwassenen zijn daarbij belangrijk. Door middel van een kwalitatief goede opvang willen wij de juiste voorwaarden scheppen, zodat tijdens afwezigheid van hun ouders de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige en zelfbewuste kinderen die elkaar respecteren en accepteren. Dit kan mede mogelijk gemaakt worden door ieder kind op zijn eigen tempo en met zijn mogelijkheden op sociaal emotioneel gebied te ondersteunen, waardoor het zal opgroeien tot een volwaardige persoon in deze samenleving.

JayHet VVE totaalprogramma Uk & Puk speelt hierbij een grote rol. De brede ontwikkeling van het kind wordt hierbij gestimuleerd en spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.
Bij Uk & Puk zijn 10 thema's ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters. Bij elk thema worden activiteiten aangeboden. In deze activiteiten is er aandacht voor: spraak- en taalontwikkeling, sociaal- en emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels die de beginnende rekenvaardigheid stimuleren.
Door middel van een doorverwijzing van een externe organisatie ( Centrum Jeugd en Gezin) biedt Eiland Marlyne de mogelijkheid tot het volgen van een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) traject. 

Algemeen

Beleid algemeen

Medewerk(st)ers en stagiaires

Onze medewerk(st)ers werken allen op basis van de CAO kinderopvang. Dit betekent dat vaste pedagogisch medewerk(st)ers binnen onze kinderopvang in het bezit zijn van relevante diploma's en de juiste beroepshouding kunnen aannemen. Marlyne werkt volgens de beroepscode die opgesteld is voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in de kinderopvang. Er werken minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers op een groep. Verscheidene medewerk(st)ers bezitten een diploma EHBO of bedrijfshulpverlening. Daarnaast zijn er ook stagiaires aanwezig. Deze stagiaires zijn afkomstig van de opleiding VMBO, MBO en/of HBO en staan ten alle tijden boventallig.

Aannamebeleid

koken2Vanaf de wachtlijst wordt er gekeken of uw kind aan de beurt is voor een plaatsing binnen onze kinderopvang organisatie. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is, wordt er een aanbieding gedaan. Deze is 7 dagen geldig. Op het moment dat de aanbieding getekend retour is ontvangen, is de plaatsing een feit. Wanneer het een inschrijving betreft van een broertje en/of zusje van een reeds geplaatst kind of een wijziging betreft van een bestaande plaatsing hebben deze voorrang op de externe wachtlijst.

Plaatsing

De opvang start vanaf de overeengekomen startdatum. 

Net als volwassenen hebben kinderen de tijd nodig om te wennen. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind tijdens 2 wenmomenten voor aanvang een kijkje komt nemen. Dit is goed voor het kind, de ouder maar zeker ook voor de pedagogisch medewerk(st)er in de groep. Het is belangrijk dat de ouders en de pedagogisch medewerk(st)er zoveel mogelijk informatie uitwisselen en toewerken naar een wederzijds vertrouwen. Deze dagen worden tijdens het kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerk(st)er gepland. Tijdens dit gesprek worden verschillende punten besproken. U kunt denken aan:
- de interesse van uw kind
- eetgewoonte en het eventuele slaapritme
- beperkingen en allergieën
- uw eigen specifieke wensen

Na deze wenperiode zal de opvang zoals afgesproken in het plaatsingsbewijs van start gaan.

Dagindeling:

07:00 - 09:00 uur binnenkomst

09:00 - 09:30 uur vers fruit

09:30 - 09:45 uur toilet/verschoon moment

09:45 - 11:30 uur activiteiten

11:30 - 12:15 uur lunch

12:15 - 12:30 uur toilet/verschoon moment

12:30 - 15:00 uur activiteiten

15:00 - 15:15 uur toilet/verschoon moment

15:15 - 15:45 uur tussendoortje

15:45 - 16:30 uur activiteiten

16:30 - 16:45 uur toilet/verschoon moment

17:00 - 17:15 uur rauwkost

17:15 - 19:00 uur halen van de kinderen en overdracht

Wanneer u uw kind brengt is er ruimte voor een persoonlijke overdracht en een afscheids moment afgestemd op uw wensen. Zo zal ieder kind positief aan de nieuwe dag beginnen.

Voeding en verzorging.

kokenDe kinderen eten iedere dag vers brood, beleg, fruit en krijgen kwaliteitsproducten te drinken. Sommige kinderen mogen vanuit geloofsovertuiging, dieet of allergie bepaalde producten niet eten. Er wordt met ieder kind afzonderlijk rekening gehouden. Als er voor een kind speciale producten aangeschaft moeten worden dan wordt dat door Eiland Marlyne verzorgd. Door op verschillende manieren te eten zoals met mes en vork of uit het vuistje word er bewust omgegegaan met 'manieren'. Ook worden er op deze manier spelenderwijs vaardigheden aangeleerd met betrekking tot de grove- en fijne motoriek. Door het aanbieden van verschillende smaken en structuren zal er bijgedragen worden aan de ontwikkeling van de eetgewoonten. Eten is op ons dagverblijf een feest, door positief te stimuleren en een kind veelvuldig te belonen zal een op zich 'moeilijke eter' positief uitgedaagd worden.

Eiland Marlyne verzorgt ook de flesvoeding en de luiers. Er word gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige verzorgingsproducten. Als uw kind een allergie heeft zorgt Eiland Marlyne voor een alternatief in overleg met u als ouder(s). Wij vragen u verschoonkleding mee te geven voor het geval de kleding van uw kind vies wordt. Op Eiland Marlyne is spelen, knutselen en het buitenspelen voor ieder kind het belangrijkst. Kleding mag voor deze onderdelen geen belemmering zijn. Hiermee word bedoelt dat kinderen alles mogen doen. Het is dan ook raadzaam uw kind 'speelkleding' aan te trekken. Ieder kind heeft een eigen bakje voor zijn of haar spulletjes.

Extra dagen en/of het ruilen van dagen.

Kinderen komen op contract op vaste dagen van de week, natuurlijk is er de mogelijkheid om voor uw kind een extra dag af te nemen. De afdeling planning bekijkt of er een plaats beschikbaar is op de eigen stamgroep van uw kind. Wanneer er op de stamgroep van uw kind geen plaats beschikbaar is heeft u de mogelijkheid een plaatst af te nemen op een andere groep. Voor een extra dag worden kosten in rekening gebracht, deze zijn terug te vinden op de prijslijst. Ook is er een mogelijkheid een dag te ruilen. Deze ruildag brengt geen kosten met zich mee, wel dient de ruildag plaats te vinden binnen een week. Een extra dag of een ruildag vraagt u vooraf aan per mail, na bevestiging is de extra dag of ruildag een feit. Tevens biedt Eiland Marlyne de mogelijkheid om opvangdagen, die vallen op erkende feestdagen, te compenseren. Dit ten alle tijden in overleg met de afdeling planning.

Eigendommen van kinderen.

Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar ons dagverblijf, maar we spreken met u als ouder af dat de verantwoording voor het kwijtraken of stukgaan van speelgoed bij de ouder blijft.
Dit geldt ook voor een spelcomputer, tablet of een mobiele telefoon. In overleg met de leiding, wordt er een plekje gezocht om het speelgoed even apart te leggen. Op deze manier kan er zo min mogelijk verwarring ontstaan.
Kinderen zijn op de BSO zelf verantwoordelijk voor het opruimen en kwijtraken van hun eigen speelgoed.