Hier vindt u informatie over de opvangmogelijkheden en activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Begint uw dag vroeg? Geen probleem! Op Eiland Marlyne  en Marlynepolder bieden wij tussen 7.00-8.30 uur voorschoolse opvang (VSO) voor uw kind(eren). Tijdens alle dagen van de werkweek brengen pedagogisch medewerkers uw kind(eren) naar de gewenste basisschool in Barendrecht.

Tijdens deze voorschoolse opvang heeft uw kind de mogelijkheid de dag rusitg te starten met een kopje thee of gebruik te maken van het aanwezige spelmateriaal.