Hier vindt u informatie over de opvangmogelijkheden en activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Hele- en halve dagopvang

Hele- en halve dagopvang

Samen groot en sterk worden...

Schermafbeelding 2015 05 28 om 11.21.51Bent u op zoek naar een huiselijke en profesionele opvang? Dan heet Eiland Marlyne u van harte welkom! Uw kostbaarste bezit bieden wij graag een veilige en uitdagende omgeving. Een omgeving waar uw kind uniek is en het de ruimte krijgt om samen groot en sterk te worden. Samen met u en uw kind zullen de pedagogisch medewerksters de eerste stapjes zetten in de ontwikkeling. Door middel van spel en uitdagende activiteiten krijgt uw kind een veelzijdige dag aangeboden terwijl u met een gerust hart kan gaan werken of studeren.

Eiland Marlyne werkt met verticale groepen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in dezelfde groep. Door deze samenstelling leren kinderen van elkaar. Kleine kinderen leren van de grotere kinderen en andersom. Door samen op te groeien ontwikkeld uw kind zich op een positieve manier. 

Tijdens de dag worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals creatieve, muzikale en motorische activiteiten. Deze activiteiten prikkelen de zintuigen van uw kind. Samen dansen en zingen, een boekje voorlezen en creatief met verschillende materialen dagen uw kind uit zich te ontplooien.      

 KOV Eiland Marlyne B.V. biedt op drie verschillende locaties hele- en halve dagopvang. Op onze locatie Eiland Marlyne zijn er drie groepen en op onze locatie Marlyne Plein zijn er vier groepen. In het Multifunctionele gebouw Hof van Maxima vind u Marlynepolder. Marlynepolder heeft 2 groepen hele- en halve dagopvang. 

yunaHele dagopvang is mogelijk tussen 7.00-19.00 uur en halve dagopvang tussen 7.00-13.00 uur of 13.00-19.00 uur voor 52 of 49 weken per jaar. Een groep bestaat uit twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, een zogeheten 'verticale groep'. Deze groep wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerksters volgens CAO kinderopvang. Ook op deze groepen geldt het '4 ogen principe' wat inhoudt dat er altijd een mogelijkheid is om elkaar te zien of te horen. Op deze manier kunnen de beroepskrachten elkaar controleren.
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd door de pedagogisch medewerksters van de groep op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Eiland Marlyne heeft voor verticale groepen gekozen. Het "rekening houden met elkaar" wordt op alle gebieden bevorderd en de kinderen hebben vier jaar lang hun eigen plaatsje in (dezelfde) groep. Zeker in deze leeftijd, waar de basis gelegd wordt voor de toekomst, is dat een pre.

Alle verzorging- en voedingsproducten tijdens de opvang zijn inclusief en meegenomen in de prijs.